Warunki i Zasady

Cel: Celem niniejszej Polityki prywatności (dalej: „Polityka”) jest informowanie użytkowników o informacjach, które mogą być gromadzone przez (dalej: „Spółka”, „my”, „nasz”, „nasza”) podczas odwiedzania naszej Witryny it.elesse.cc (dalej: „ta Witryna” lub „nasza Witryna”), jak zostaną wykorzystane te informacje przez nas, z kim mogą być udostępniane, ich opcje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji tych informacji, możliwość modyfikacji, aktualizacji, poprawiania lub usuwania tych informacji oraz procedury bezpieczeństwa, które stosujemy w celu ochrony Państwa prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej Polityki, prosimy nie korzystać z naszej witryny.

Gromadzenie Informacji

W różnych sytuacjach możemy poprosić o podanie pewnych rodzajów danych osobowych:

Twoje imię; Numer telefonu; Adres e-mail; Adres dostawy. Oczekujemy od Państwa dostarczenia tych informacji. Jeśli jednak nie chcą Państwo ujawnić nam swoich danych osobowych, prosimy o ich nie przesyłanie. Oznacza to, że nie będziemy w stanie świadczyć żądanego przez Państwa usługi. Przesyłając swoje dane osobowe na naszej witrynie, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i udostępnianie swoich danych osobowych.

Możemy również gromadzić informacje niewyszczególniające tożsamości podczas odwiedzania witryny (np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwę domeny, datę i godzinę wizyt, oglądane strony, czas spędzony na naszej witrynie itp.). Informacje te są zbierane i analizowane w sposób zagregowany w celu poprawy funkcjonowania i zawartości witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie w niniejszej Polityce.

Możemy rozszerzyć listę informacji osobistych, które Państwa pytamy, modyfikując niniejszą Politykę.

Wykorzystanie Informacji

Wykorzystujemy przekazane przez Państwa informacje do różnych celów.

Realizacja Państwa żądania/zamówienia na naszej witrynie; Zrozumienie i reagowanie na Państwa potrzeby i preferencje; Opracowywanie nowych ofert usług i produktów oraz ulepszanie istniejących; Monitorowanie i analiza trendów, statystyk, użyć i aktywności związanych z naszą witryną; Działania marketingowe (dodanie Państwa do naszej listy subskrybentów e-mail, wysyłanie materiałów promocyjnych, ofert za pośrednictwem reklamy e-mail, kampanie marketingowe bezpośrednio przez e-mail, reklamy za pośrednictwem banerów online itp.); Spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych. Informacje niewyszczególniające tożsamości mogą być wykorzystywane do analizy trendów i statystyk, poprawy funkcjonowania witryny oraz dostarczania treści i reklam.

Przetwarzanie

Przetworzymy Państwa dane osobowe w sposób legalny i uczciwy oraz nie będziemy ich wykorzystywać poza celami, o których Państwa poinformowaliśmy. W miarę możliwości zapewnimy, że wszystkie Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący cykl życia (gromadzenie, przekazywanie, kumulowanie, przechowywanie, aktualizowanie (modyfikacja, zmiana, przegląd, dystrybucja), w tym transfer), depersonalizacja, blokowanie, niszczenie danych osobowych.

Przechowywanie Danych Osobowych

Dane, które nam dostarczają, są przechowywane w bezpiecznych miejscach w UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju, do którego należy zainteresowany. Podjęliśmy rozsądne środki ostrożności, aby zapewnić, że informacje osobiste, które zbieramy o Państwie, są dokładne, aktualne i bezpieczne.

Niestety, żadne przesyłki danych przez Internet nie są w 100% bezpieczne i pomimo naszych starań ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie Państwo lub inne osoby mogą ponieść w wyniku naruszenia prywatności związanej z Państwa korzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek informacji przesyłanych na Witrynę. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dane, które nam przekazują Państwo lub otrzymują od nas za pośrednictwem Internetu ani za dostęp lub nieautoryzowane korzystanie z tych informacji.

Ponadto nie możemy zagwarantować, że informacje, które nam przekazują Państwo lub otrzymujemy od Państwa, nie zostaną odebrane lub nie zostaną zmienione, przed lub po ich przekazaniu nam. Wyrażają Państwo zgodę na niewynajmowanie nas ani naszych stron, przeszłych, obecnych ani przyszłych, za jakiekolwiek szkody ani straty jakiegokolwiek rodzaju, jakie mogą Państwo ponieść w wyniku nieuprawnionego uzyskania, przechwycenia, zmiany, usunięcia, zniszczenia lub wykorzystania przesłanych przez Państwa informacji przez naszą Witrynę.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 2 lata.

Transfer Danych Osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe tylko sprzedawcy, który dystrybuuje produkt, który Państwo zamówili, korzystając z naszej witryny. Sprzedawca może udostępniać Państwa informacje osobom trzecim i osobom zaangażowanym w realizację zamówienia (takim jak „centrum obsługi”, usługi pocztowe).

Ujawnianie Danych Osobowych

Możemy ujawnić informacje, które o Państwie gromadzimy, jeśli mamy podstawy do wierzenia, że:

jest to konieczne w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia działań prawnych wobec osób lub podmiotów, które mogą wyrządzić szkodę Państwu, nam lub innym; jest to konieczne w związku z oficjalnym dochodzeniem przeprowadzonym przez organy administracji publicznej; jest to konieczne do spełnienia wymogów prawa lub postanowień postępowań sądowych, które nas dotyczą; wymaga tego prawo.

Dostęp lub poprawa Państwa informacji

Można poprawić, zaktualizować lub zmodyfikować swoje dane osobowe, które nam przekazaliście, wysyłając nam e-mail.

Ponadto można zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Na Państwa żądanie przez e-mail wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wykorzystamy rozsądne wysiłki, aby sprostać wszystkim tym żądaniom.

Można również zdecydować się nie otrzymywać od nas w żadnym momencie komunikatów promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami w takich komunikatach. Jeśli zdecydujecie się zrezygnować, nadal możemy wysyłać Państwu komunikaty niepromocyjne, takie jak powiadomienia techniczne, obsługi lub administracyjne dotyczące zmian w tej Polityce.

Posiadacie Państwo inne prawa przysługujące na mocy prawa o ochronie danych, w tym między innymi: prawo do żądania dostępu i swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, które nam przekazaliście i które były przedmiotem przetwarzania; zostaniecie poinformowani o zmianach w warunkach niniejszej Polityki w sposób skuteczny przed wprowadzeniem nowych zmian lub inaczej w nowej polityce przetwarzania informacji; łatwy dostęp do tekstu niniejszej Polityki i jej zmian, itp.

Jeśli mają Państwo pytania, skargi lub wnioski do nas dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych przez nas, prosimy o przesyłanie ich na nasz adres e-mail kontaktowy poprzez Państwa adres e-mail kontaktowy, który podaliście na naszej stronie. Wasz e-mail powinien zawierać:

Wasze imię i inne dane osobowe, które podaliście nam na naszej stronie, abyśmy mogli was zidentyfikować; opis faktów stanowiących podstawę żądania, skargi lub potrzeby oraz cel, jaki się tym dąży (aktualizacja, poprawka lub usunięcie lub spełnienie obowiązków). Rozpatrzymy wszystkie Państwa żądania w ciągu 14 dni. Przed odpowiedzią na skargę, firma zweryfikuje waszą tożsamość i odnajdzie wasze dane osobowe w naszej bazie danych. Jeśli skarga lub przekazane informacje będą niekompletne, poprosimy o dodatkowe informacje w celu kontynuacji procesu identyfikacji i należy dostarczyć je w ciągu 5 dni od otrzymania skargi w celu naprawienia niedociągnięć. Jeśli nie przekażecie Państwo niezbędnej dokumentacji ani informacji w ciągu 5 dni od daty pierwotnej skargi, uznane zostanie, że zrzekliście się skargi. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji od was, okres 14 dni rozpocznie się ponownie. Jeśli nie będzie możliwe odpowiedzenie na Państwa żądanie w określonym terminie, poinformujemy o przyczynach opóźnienia i o terminie, w którym będzie ono rozpatrywane, który w żadnym przypadku nie przekroczy 30 dni od upływu pierwszego terminu.

Pliki cookie

Plik cookie to mały fragment danych wysyłanych z witryny i przechowywanych na Państwa komputerze przez przeglądarkę podczas przeglądania. Pliki cookie pozwalają aplikacjom internetowym reagować na Państwa jako na osobę. Aplikacja internetowa może dostosowywać swoje działania do Państwa potrzeb, upodobań i antypatii, zbierając i zapamiętując informacje o Państwa preferencjach.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie do odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszych witryn. Pomaga nam to zapewnić lepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny, śledzić Państwa nawyki przeglądania w Internecie, umożliwia nam kierowanie reklam, które mogą być dla Państwa interesujące, a także umożliwia nam ulepszanie naszej witryny.

Dzięki plikom cookie możemy uzyskać Państwa adres IP, lokalizację, typ przeglądarki, nazwę domeny, datę i godzinę wizyt, oglądane strony, czas spędzony na naszej witrynie itp.

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Można wybrać wyłączenie plików cookie (patrz menu pomocy przeglądarki).

Linki do stron trzecich

Witryna może zawierać odnośniki do stron internetowych obsługiwanych i utrzymywanych przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli. Wszelkie informacje przekazywane do stron osób trzecich będą podlegać warunkom polityki prywatności każdej strony, dlatego zalecamy zbadanie i zadanie pytań przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji operatorom stron osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, działania ani politykę stron osób trzecich. Umieszczenie stron osób trzecich na naszej witrynie nie stanowi w żaden sposób poparcia treści, działań ani polityki takich stron. Sprawdźcie Państwo polityki tych stron osób trzecich przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobowych na takie strony.

Ochrona nieletnich

Witryna jest przeznaczona dla ogółu publiczności i jest przeznaczona lub kierowana do osób w wieku co najmniej 18 lat. Nie gromadzimy, nie używamy ani nie ujawniamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli jednak dowiemy się, że zostały zebrane dane osobowe dotyczące dzieci poniżej 18 roku życia na Witrynie, podejmiemy wszelkie możliwe działania w celu ich natychmiastowego usunięcia z naszych rejestrów.

Zmiany w Polityce

Ta Polityka może być okresowo zmieniana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Każda zmiana w tej Polityce wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu najnowszej wersji na naszej stronie internetowej. Powiadomimy Państwa drogą e-mailową o zmianach, które mogą dotyczyć przetwarzania danych osobowych, warunków przechowywania, odbioru danych osobowych i każdej innej znaczącej zmiany w niniejszej Polityce. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na takie zmiany w naszej Polityce, przestańcie korzystać z Witryny po opublikowaniu tych zmian w Internecie i wycofajcie swoją zgodę na nasze przetwarzanie danych osobowych. Korzystając z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce, akceptujecie je.

Pytania, uwagi lub sposób kontaktu

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej Polityki, prosimy o kontakt pod adresem e-mail ihaveabuse@gmail.com.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie dnia 25 kwiecień 2024 r.